Gebouw thermografie

Energielabel Groningen is specilist in gebouw thermografie

Gebouw thermografie

Slecht geïsoleerde gevels en daken zijn de belangrijkste oorzaken van problemen als tochtklachten, condensatie, schimmelvorming en energieverlies bij woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. De kosten van energie in Nederland zijn al decennia lang gestegen. Vandaar dat een thermografisch zich in de meeste gevallen al weer snel terug verdient. Bovendien worden de oorzaken van gebouwschade en comfortproblemen in beeld gebracht.

Thermografie brengt gezondheidsrisico’s in beeld

Slecht aangebrachte en ontbrekende isolatie veroorzaken een oncomfortabel, en vaak zelfs ongezond binnenklimaat in woningen en bedrijfsgebouwen. Door warmtelekken en isolatiegebreken krijgen tocht, vocht en schimmels vrij spel. Zij kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid van de bewoners en werknemers.

Thermografie toont warmteverlies

De beste manier om kieren en isolatiegebreken op te sporen is met behulp van thermografie. Energielabel Groningen brengt met thermografie luchtlekken, koudebruggen en isolatieproblemen duidelijk zichtbaar in beeld. Een warmtebeeld maakt warmteverschillen zichtbaar. Zo worden veel voor het blote oog onzichtbare problemen duidelijk. Een thermografisch onderzoek geeft een inzicht in de maatregelen die nodig zijn om het energieverbruik in gebouwen te verlagen en het binnenklimaat gezonder en comfortabeler te maken.

Controle van isolatie

Energielabel Groningen kan met gebruik van thermografie controleren of de isolatie wel juist is aangebracht nadat je een woning of bedrijfspand hebt laten bouwen, verbouwen of isoleren. Zo brengen we duidelijk in beeld of er misschien sprake is van gebreken zoals koudebruggen, luchtlekken of ontbrekende isolatie. Zo kunnen mogelijke problemen onder garantie worden verholpen zonder dat zij leiden tot hoge herstel kosten, een hoog energieverbruik en binnenklimaat problemen.

Energielabel Groningen

Energielabel Groningen is onderdeel van Energiekeurplus, expert in energiebesparing, energieadvies, binnenklimaat, gebouw thermografie – ITC Level 3 thermograaf – en Blowerdoor. Wij werken op afspraak in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Ja, ik wil graag een thermografisch onderzoek aanvragen!

Datum 5 juli 2018 Energielabel Groningen