Bouwkundige thermografie

Bouwkundige thermografie GroningenBouwkundige thermografie

Ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt van 0 graden Kelvin zendt infraroodstraling uit. Thermografie is een efficiënte methode om deze infraroodstraling te meten en zichtbaar te maken. Een thermografisch beeld maakt gebruik van een kleurenpalet om temperatuur verschillen weer te geven.

Thermografisch onderzoek

Thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek (NDO) dat wordt uitgevoerd met een geavanceerde warmtebeeld camera. Energiekeurplus heeft een thermograaf die een gespecialiseerde opleiding thermografie level  1 &  2 bij het Infra Red Training centre (IRT)  met goed resultaat heeft afgesloten. Onze specialiteit is bouwkundige thermografie.

Bouwkundige thermografie

Om met gebruik van thermografie warmteverlies als gevolg van onder meer isolatiegebreken en luchtlekken zichtbaar te maken is een temperatuur verschil tussen de temperatuur binnen en guiten een gebouw van minimaal 10 graden  (liefst 15 graden) Celsius noodzakelijk. Bouwkundige themografie wordt daarom in Nederland bij vooral bij een lage buitentemperatuur (beneden 5 graden) uitgevoerd.

Thermografie rapport

Energielabel Groningen vat een thermografisch onderzoek helder samen in een rapport. Hierin is precies te zien waar in een gebouw warmteverlies optreedt, of er gebreken, zoals koudebruggen en luchtlekken zijn aangetroffen en wat de ernst van deze gebreken is. Bovendien geven wij duidelijke aanwijzingen welke maatregelen getroffen kunnen worden om het energieverbruik en het comfort in het gebouw te verbeteren en risico’s op schade aan de constructie te voorkomen.

Energielabel Groningen

Energielabel Groningen is onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk energieadvies bureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn gespecialiseerd bouwkundige thermografie en doen thermografisch onderzoek in gebouwen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Datum 18 maart 2017 Energielabel Groningen