Blowerdoortest

blowerdoortest groningen

Blowerdoortest

Bij een Blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van een gebouw nauwkeurig gemeten. Deze luchtdichtheid bepaalt voor een belangrijk deel het warmteverlies in een gebouw. Om deze reden worden hieraan vanuit de bouwregelgeving steeds hogere eisen gesteld. Energielabel Groningen heeft zich gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid van woningen en bedrijfsgebouwen met behulp van een Blowerdoor.

Luchtdichtheistest met Blowerdoor

Een luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd met een Blowerdoor, dit is een grote ventilator die in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens de blowerdoortest meet de digitale drukmeter, die aan de Blowerdoor is gekoppeld het verlies door luchtlekken in de gebouwschil heel nauwkeurig.

Hoe werkt een Blowerdoortest?

Voorafgaand aan een blowerdoortest worden alle ramen, buitendeuren en ventilatieopeningen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Wanneer deze voorbereidingen zijn getroffen wordt de Blowerdoor in werking gezet. Een Blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. De test wordt zowel in onderdruk als overdruk uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen.

Wanneer de luchtdichtheid van een gebouw met 15% verbetert daalt het energieverlies ervan met maar liefst 10%!

Blowerdoortest, thermografie en rook

Tijdens een blowerdoortest kunnen luchtlekken op twee manieren in beeld worden gebracht, door gebruik te maken van thermografie of door middel van het gebruik van kunstmatige rook. Op beide manieren is duidelijk in beeld te brengen waar luchtlekken te vinden zijn en hoe ernstig deze luchtlekken zijn.

Luchtdichtheidstest nieuwbouw

Bij nieuwbouw of renovatie is het aan te raden om voor de afbouwfase een test te laten uitvoeren. Zo kunnen eventuele luchtlekken tijdens de afwerkingsfase tegen lage kosten worden verholpen. Vervolgens kan een tweede test uitgevoerd worden die aantoont dat het gebouw voldoet aan de gestelde doelstellingen. Zo worden kostbare problemen na oplevering voorkomen en worden een goede luchtdichtheid, comfort en energiezuinigheid gegarandeerd.

Een goede luchtdichtheid van gebouwen voorkomt:

  • Tocht
  • Condensatie
  • Schimmelvorming
  • Aantasting van de gebouwconstructie
  • Droge lucht in de winter
  • Geluidsoverlast
  • Brandgevaar

De kosten voor een luchtdichtheidstest van een woonhuis zijn €349. De kosten van een luchtdichtheidsmeting van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een blowerdoortest laten uitvoeren!

Datum 5 juli 2018 Energielabel Groningen